eduroam Başkent Üniversitesi Kullanım Sözleşmesi
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kablolu ve Kablosuz Ağ Kullanım Politikası
MADDE 1. Amaç
Bu kullanım politikası; Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ’ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenen “ULAKNET Kullanım Politikası” sözleşmesi gereği Başkent Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarında kullanıcılara sağlanan internet ve bilgi sistemleri hizmetlerinin kullanım kurallarını içermektedir.
MADDE 2. Tanımlar
Bu kullanım politikasında yer alan;
BUNET: Başkent Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ULAKNET Kullanım Politikasına uygun olarak işletilen, kullanıcıların veri iletişimi ve elektronik haberleşme gereksinimlerinin bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülükler doğrultusunda karşılandığı, altyapı ve servislerin tümüne verilen isimdir.
Kullanıcılar: Başkent Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarının akademik, idari personeli ve öğrencileridir.
MADDE 3. Kapsam
Bu kullanım politikası; tüm BUNET kullanıcılarını kapsar.
MADDE 4. Genel Hükümler
4.1. BUNET, Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
4.2. BUNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır.
4.3. BUNET, alt yapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici veya sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunmadan kullanılmalıdır.
4.4. BUNET, aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:
 • 4.4.1. Ticari reklâmlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (spam iletiler) göndermek veya gönderilmesine olanak sağlamak.
 • 4.4.2. Başka bir kullanıcının e-posta sunucusunu, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak.
 • 4.4.3. BUNET üzerindeki servis ve hizmet kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak, başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik oluşturmak.
 • 4.4.4. Kullanım amaçlarına uygun olmayan, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılmasını sağlamak (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç).
 • 4.4.5. Gerçek dışı, sıkıntı veya rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratılacak materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılmasını sağlamak.
 • 4.4.6. İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılmasını sağlamak.
 • 4.4.7. Yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri ve bunlar gibi materyalin, fikri ve sınai hakları ihlal edici mahiyette erişime açılması ve dağıtılmasını sağlamak.
 • 4.4.8. BUNET’in verimli çalışmasını engellediği, gereksiz (istenmeyen) trafik yarattığı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ve türevlerini kullanmak.
 • MADDE 5. Hak, Yetki ve Sorumluluklar
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yasal zorunluluk gereği BUNET üzerindeki internet trafik kayıtlarını tutmaktadır. Gerektiğinde, kullanıcı onaylı uzaktan erişim gerçekleştirilecektir. Bilgisayar bakım ve onarım için teknik servise gönderildiğinde, kullanıcı izin vermiş sayılır. Uygunsuz kullanıldığı tespit edilen bilgisayarlar kullanıcı iznine gerek kalmadan incelenebilecektir. BUNET’in bu kullanım politikasına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek, vermekte olduğu ve vereceği yeni servislerin kullanım esaslarını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapma hakkına sahiptir. Bu çalışmaların şekil ve yöntemleri alt politikalarla belirlenir. Oluşturulan alt politikalar e-posta aracılığı ile tüm kullanıcılara bildirilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.
  MADDE 6. Uygulama
  Bu belgede yer alan kurallar kullanıcılara uygulanır. Onaylayan taraf, bu belgede belirtilen prensipleri ve yükümlülükleri kabul etmektedir ve uygulamakla yükümlüdür.
  MADDE 7. Yürütme
  Bu kullanım politikasına uymayan kullanım durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini sıra ile ya da sırasız olarak uygulayabilir;
  7.1. Kullanıcı yazılı olarak uyarılır
  7.2. Kullanıcının BUNET erişimi, sınırlı veya sınırsız süre ile kısıtlanabilir veya engellenebilir.
  7.3. Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.